Serverių nuomos sąlygos ir taisyklės


Užsisakydami paslaugas iš mūsų svetainės Jūs įsipareigojate laikytis šių sąlygų ir jose minimų kitų dokumentų nuostatų. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, Jūs negalėsite užsisakyti (įsigyti) šioje svetainėje siūlomos produkcijos.

1. Bendrosios nuostatos
1) Šios paslaugų pirkimo – tiekimo bei naudojimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), yra svetainei privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Tiekėjo teisės bei pareigos, paslaugų užsakymo (įsigijimo) bei apmokėjimo už jas sąlygos, paslaugų naudojimo ir grąžinimo tvarka, svetainės atsakomybė bei kitos su paslaugų pirkimu – tiekimu „datahost.lt“ svetainėje susijusios nuostatos.
2) Tiekėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2. Atsakomybė
1) Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei pirkėjas duomenų registracijos formoje pateikė netikslius duomenis, už dėl to atsiradusius padarinius Tiekėjas neatsako.
2) Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia svetaine.
3) Tiekėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Tiekėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
4) Jei Tiekėjo svetainėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Tiekėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos
1) Pirkėjas turi teisę užsakyti (įsigyti) svetainės nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
2) Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nurodytą paslaugos kainą ir aktyvuoti užsakytas paslaugas.
3) Tiekėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis svetaine.
4) Pirkėjas, naudodamasis svetaine, sutinka su šios sutarties sąlygomis ir privalo jų laikytis.
5) Jei Pirkėjas bando pakenkti svetainės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Tiekėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis svetaine arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
6) Susidarius svarbioms aplinkybėms, Tiekėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti svetainės darbą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
7) Tiekėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 5.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už paslaugas per 7 dienas.

4. Bendros serverių naudojimo taisyklės
1) Draudžiama talpinti bet kokį nelegalų turinį, kuris:
1.1) pažeidžia autorines teises, ar LR įstatymus;
1.2) yra smurtinio ar pornografinio pobūdžio;
1.3) pabrėžtinai vaizduoja lytinius organus;
2) DataHOST administracija neprivalo aiškinti nelegalaus turinio šalinimo priežasčių.

5. Paslaugų kainos, apmokėjimo tvarka ir sąlygos
1) Paslaugų kainos svetainėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.
2) Pirkėjas atsiskaito už paslaugas vienu iš šių būdų:
2.1) Apmokant Paysera, Mistertango apmokėjimo būdais arba balansu.
3) Atsiskaitydamas 2 punkto numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti per 7 dienas, priešingu atveju jis praranda teisę apmokėti paslaugas ir gauti serverius.

6. Paslaugų kokybės garantija
1) Kiekvienos svetainėje teikiamos paslaugos savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos paslaugos esančiame paslaugos aprašyme.

7. Paslaugų ribojimai
1) Svetainės teigiami neriboti resursai dėl techninių galimybių nebūtinai turi būti neriboti.
2) Minecraft hostingui suteikiama visa bendra dedikuoto serverio procesoriaus galia.
3) Operatyviosios atminties kiekis Minecraft lite bei pe planui yra vienas gigabaitas.
3.1) Kliento prašymu operatyviosios atminties kiekis gali būti padidintas be papildomo mokesčio.
4) Minecraft pro planui maksimalus operatyviosios atminties kiekis yra aštuoni gigabaitai.
5) Tiekėjas pasilieka teisę riboti serverių procesoriaus galią, jei serverio savininkas naudoja daugiau nei du šimtus procentų procesoriaus gijų (threads) užimtumo.
6) Klientas pats atsakingas už DDoS atakas, sukeltas prieš jo svetainę
6.1) Svetainės DDoS atakos atvėju srautas iš užsienio į svetainę gali būti automatiškai išjungiamas ir automatiškai įjungiamas, kai ataka baigiasi.

8. Grąžinimo tvarka
1) Pinigų transakcijos vykdomos šiame tinklapyje vyksta viena kryptimi Pirkėjas > Tiekėjas.
2) Grąžinimo papildomos sąlygos yra sutariamos su Tiekėju privačiu susitarimu.
3) Grąžinimas vykdomas vienam paslaugos vienetui (sav.,mėn.) ir virtualių pinigų pervedimas vyksta į virtualią Pirkėjo piniginę esančią Tiekėjo tinklapyje.

9. Pirkėjo įsipareigojimai
1) Pirkėjas privalo sumokėti už paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
2) Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis turi teisę pasikeisti prisijungimo duomenis „Slaptažodžio atstatymas“ puslapyje, kitų atveju kreiptis kontaktiniais duomenimis.
3) Pirkėjas, naudodamasis svetaine, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų svetainėje.

10. Baigiamosios nuostatos
1) Tiekėjas gali nutraukti savo veiklą prieš 30 kalendorinių dienų el. paštu informavęs visus Vartotojus. Tokiu atveju visos vartotojų įmokos už nepanaudotą laikotarpį yra grąžinamos, o vardų sričių (domenų) registras perleidžiamas įmonei/organizacijai, kuri užtikrintu tinkamą ir nenutrūkstamą paslaugos teikimą.
2) Tiekėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles.
3) Taisyklės yra skelbiamos Tiekėjo interneto svetainėje.

Atnaujinta 2017-08-30
Pagalba aktyvi: I-V 17h-21h, VI 10h-15h.